Evakuācijas plāni

Evakuācijas plāni

  • Izstrādājam evakuācijas plānus atbilstoši standarta LVS 446 prasībām;
  • Piedāvājam veikt ātru un kvalitatīvu evakuācijas plānu izstrādi;
  • Izstrādājam ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmas.

Saskaņā ar Ministru Kabineta Ugunsdrošības noteikumu 36. punkta prasībām visām ēkām (izņemot dzīvojamās mājas), kurās vienlaikus var uzturēties vairāk par 50 cilvēkiem, ir jāizstrādā cilvēku evakuācijas plāni atbilstoši Latvijas valsts nacionālajam standartam LVS 446 “Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojumi” minētajām prasībām. 

Ugunsdzēsības hidrantus un ūdensņemšanas vietas, kā arī piebraukšanas ceļus pie tām apzīmē ar norādījuma zīmēm atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.

Sazināties ar speciālistu:

Droši sazinieties ar mums un saņemiet bezmaksas konsultācijas vai cenu piedāvājumu:

Darba laiks:

PIRMDIENA - PIEKTDIENA
09:00 - 18:00
BRĪVDIENAS UN SVĒTKU DIENĀS:
Brīvs, zvanīt.

Kontakti:


+371 28311848

info@eol.lv

Saziņas forma: